ogloszenie top

Samozatrudnienie w Niemczech koszty

ogloszenie top


Wicej informacji

Rejestracja firmy w Carebiuro
gewerbe w niemczech
Wystarczy, że dostarczysz nam niezbędne dokumenty do rejestracji a my zajmiemy się procesem rejestracji:

zameldujemy Twoją firmę pod naszym adresem
zarejestrujemy firmę w niemieckim urzędzie gminy

Pamiętaj też o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wszystkie osoby, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą np. typu gewerbe – jednoosobowa firmę, winny posiadać w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek posiadania ubezpieczenia jest ukonstytuowany niemieckim prawem
zakladanie firmy w niemczech

ogloszenie bottom